Opbygning af køretøjer til dyretransport

 

Taghat

Støbegummi generelt

Vinduer

Gummi i ruller

Skillerum

Ventilation

Rampemåtter

Vi har et bredt sortiment inden for vinduer, ventilation og gummi produkter, som kan anvendes til opbygning af køretøjer.

Vi har også løsningsforslag til indretning af hestetransport m.m.
 

I menubjælken til venstre vælges konkrete emner, såsom vinduer, ventilation eller andet tilbehør.

Gummiprodukter f.eks. rampemåtter, bundmåtter, sidebeskyttelse m.m. findes under gummiprodukter.


Vi arbejder på, at finde vigtig information vedr. bekendtgørelsen nr. 208 a 17-6-1964, som er den nyeste vedr. dyretransport.

Færdselsstyrelsens hjemmeside har en beskrivelse af reglerneRegler vedr. godkendelser:

TDJ har i samarbejde med kunder, som har fået deres køretøjer godkendt til transport over 8 timer udarbejdet følgende vejledning:

Ventilationskrav
Vand
Temperatur, registrering
Ad1: Ventilations kravet ved kørsel over 8 timer:
Køretøjets faktiske lasteevne (når brændstof- og vandtank er fyldte)

Reglen siger at:

1 kg lasteevne kræver 0,61 m3 luft pr. time
Eks. 2000 kg lasteevne kræver 1220 m3 pr. time

Ad2: Vand. Der er kun krav om rindende vand til grisetransporter, hestetransporter har følgende krav:

Der skal medbringes 1½ procent af lasteevnen i en vandbeholder.

Man skal kunne vande hestene uden de skal ud af bilen.
 

Ad3: Temperatur, registrering: Se målerenheden under ventilation.

Der stilles krav om, at temperaturen skal registreres i lastrummet samt, at temperaturen løbende aflæses.
 Ved transport under 8 timer. Så vidt vi ved er der ikke faste regler vedr. luftmængder bortset fra, at der kræves sund fornuft!

Dvs. masser af frisk luft fra vinduer samt et antal ventilatorer, som sikre luftcirkulation, hvis man holder i kø eller på en færge. 

Udstyret skal være i orden. 
Vi vil i den nærmeste fremtid, også tilbyde diverse hængsler til trailere.

Denne side er løbende under opbygning. Vi holder øje med nye tiltag på området.

Vi ønsker, at være leveringsdygtige i produkter, som øger trivslen og sikkerheden inden for dyrehold og transport

 

 

 

 

 


TDJ Taghat røgfarvet glas


Beslag til hestetrailere


Vinduer med og uden tremmer

Gummi ramper

 

Ventilatorer


Taghat


Støbegummi